Close
T. +32(0)477 67 57 09 - M. hello@woutermeeus.be
Socials:   
Type at least 1 character to search
Back to top
  /  Privacy Policy
Introductie

Wouter Meeus is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring.
Wouter Meeus staat geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) met volgende contactgegevens:

Wouter Meeus Fotografie
Hondstraat 25
8700 Tielt
België
Ondernemingsnummer:BE0864 686 011

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wouter Meeus Fotografie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

   • Voor- en achternaam
   • Adresgegevens
   • Telefoonnummer
   • E-mailadres
   • Foto’s in opdracht gemaakt
   • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
   • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via hello@woutermeeus.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wouter Meeus Fotografie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

   • Het afhandelen van jouw betaling
   • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
   • Om goederen en diensten bij je af te leveren
   • Om aan onze wettelijke verplichting te voldoen zoals het maken van facturen voor onze boekhouding

Deze privacy verklaring is van toepassing op de diensten van Wouter Meeus Fotografie. U dient zich ervan bewust te zijn dat Wouter Meeus Fotografie niet verantwoordelijk is voor de privacy verklaring van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan onze privacy verklaring te accepteren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wouter Meeus Fotografie neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wouter Meeus Fotografie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

   • Persoonlijke details zoals naam, adres, telefoon, email wordt niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
   • Boekhoudkundige documenten, zoals facturen, worden 7 jaar bijgehouden.
Delen van persoonsgegevens met derden

Wouter Meeus Fotografie verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Foto’s in opdracht gemaakt worden niet openbaar gedeeld, tenzij anders overeen gekomen in het model contract.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wouter Meeus Fotografie gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Wouter Meeus Fotografie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar hello@woutermeeus.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, kaartnummer en rijksregisternummer onleesbaar.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wouter Meeus Fotografie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via e-mail.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan deze privacy verklaring voldoen. Als u vragen heeft over dit privacy verklaring, kunt u contact met ons opnemen via e-mail.