Totaalspektakel ‘ Tielt, het Vagevuur van het Ijzerfront’